FangjieLogin

UID:
PWD:
Code:
 

  Contact Us
ADD: No.70,Kaixuan road,hangzhou , Zhejiang China
TEL: +86-571-86521236
FAX: +86-571-86520565
Email: lu@kinca.cn

Contact Us

[Company] Fangjie
[Name] xujian
[Add] No.70,Kaixuan road,hangzhou , Zhejiang China
[Tel] +86-571-86521236
[Fax] +86-571-86520565
[Email] lu@kinca.cn

Copyright©2008 english.kinca.cn Tel:+86-571-86521236 Fax:+86-571-86520565 浙ICP备05067389号